Skip to main content

Vulkanizam

Šta znači Vulkanizam


Vulkanizam značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Vulkanizam (latinski vulcanus) kol. sve vulkanske radnje i njihove posledice koje su u tesnoj vezi sa poremećajima u Zemljinoj kori; shvatanje da .je Zemlja dobila svoj oblik dejstvom vatre

Reč Vulkanizam napisana unazad: mazinakluv

Vulkanizam se sastoji od 10 slova.

sta je Vulkanizam

Slično:
Šta znači Vultispeks veštak u poznavanju ljudi po crtama lica ...
Šta znači Vulnus rana; vulnus letale smrtonosna rana....
Šta znači Vulneraria pl. med. sredstva za lečenje rana....
Šta znači Vulnerabilitet ranlji-vost, obranljivost, povredljivost, ozle-dljivost; ...
Šta znači Vulnerabilai ranljiv, obranljiv, koji se može raniti, povre-dljiv, ozl...
Šta znači Vulkord vrsta jake engleske vunene tkanine, naročito za čakšire....