Skip to main content

Vulkanizirati značenje

šta znači Vulkanizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Vulkanizirati (latinski vulcanus, od latinske reči: vulca-nisare) kaučuku i gutaperki dodavati (ili: dodati) sumpora, pa ih onda na visokoj temperaturi učiniti da postanu elastični i nerastvorljivi.

Reč Vulkanizirati sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. вулцанус, нлат. вулца-нисаре) каучуку и гутаперки додавати (или: додати) сумпора, па их онда на високој температури учинити да постану еластични и нерастворљиви.


Vultispeks veštak u poznavanju ljudi po crtama lica ...
Vulnus rana; vulnus letale smrtonosna rana....
Vulneraria pl. med. sredstva za lečenje rana....
Vulnerabilitet ranlji-vost, obranljivost, povredljivost, ozle-dljivost; neotpornos...
Vulnerabilai ranljiv, obranljiv, koji se može raniti, povre-dljiv, ozledllv; fig...
Vulkord vrsta jake engleske vunene tkanine, naročito za čakšire....
Sve reči na slovo v