Skip to main content

Vulkanolog

Šta znači Vulkanolog


Vulkanolog značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Vulkanolog (latinski vulcanus, od grčke reči: logos reč, govor) naučnik koji se bavi vulkanologijom.

Reč Vulkanolog napisana unazad: golonakluv

Vulkanolog se sastoji od 10 slova.

sta je Vulkanolog

Slično:
Šta znači Vultispeks veštak u poznavanju ljudi po crtama lica ...
Šta znači Vulnus rana; vulnus letale smrtonosna rana....
Šta znači Vulneraria pl. med. sredstva za lečenje rana....
Šta znači Vulnerabilitet ranlji-vost, obranljivost, povredljivost, ozle-dljivost; ...
Šta znači Vulnerabilai ranljiv, obranljiv, koji se može raniti, povre-dljiv, ozl...
Šta znači Vulkord vrsta jake engleske vunene tkanine, naročito za čakšire....