Skip to main content

Vulkanologija

Šta znači Vulkanologija


Vulkanologija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Vulkanologija (latinski vulcanus, od grčke reči: logia) kol. nauka koja do sitnica izučava sve vulkanske pojave

Reč Vulkanologija napisana unazad: ajigolonakluv

Vulkanologija se sastoji od 13 slova.

sta je Vulkanologija

Slično:
Šta znači Vultispeks veštak u poznavanju ljudi po crtama lica ...
Šta znači Vulnus rana; vulnus letale smrtonosna rana....
Šta znači Vulneraria pl. med. sredstva za lečenje rana....
Šta znači Vulnerabilitet ranlji-vost, obranljivost, povredljivost, ozle-dljivost; ...
Šta znači Vulnerabilai ranljiv, obranljiv, koji se može raniti, povre-dljiv, ozl...
Šta znači Vulkord vrsta jake engleske vunene tkanine, naročito za čakšire....