Skip to main content

Vulkanski

Šta znači Vulkanski


Vulkanski značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Vulkanski (latinski vulcanius) koji se tiče boga Vulkana; koji bljuje vatru, koji potiče od vulkana; koji je postao ili preobražen dejstvom vatre.

Reč Vulkanski napisana unazad: iksnakluv

Vulkanski se sastoji od 9 slova.

sta je Vulkanski

Slično:
Šta znači Vultispeks veštak u poznavanju ljudi po crtama lica ...
Šta znači Vulnus rana; vulnus letale smrtonosna rana....
Šta znači Vulneraria pl. med. sredstva za lečenje rana....
Šta znači Vulnerabilitet ranlji-vost, obranljivost, povredljivost, ozle-dljivost; ...
Šta znači Vulnerabilai ranljiv, obranljiv, koji se može raniti, povre-dljiv, ozl...
Šta znači Vulkord vrsta jake engleske vunene tkanine, naročito za čakšire....