Skip to main content

Vulkanski značenje

šta znači Vulkanski

Na latinici: Definicija i značenje reči Vulkanski (latinski vulcanius) koji se tiče boga Vulkana; koji bljuje vatru, koji potiče od vulkana; koji je postao ili preobražen dejstvom vatre.

Reč Vulkanski sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. вулцаниус) који се тиче бога Вулкана; који бљује ватру, који потиче од вулкана; који је постао или преображен дејством ватре.


Vultispeks veštak u poznavanju ljudi po crtama lica ...
Vulnus rana; vulnus letale smrtonosna rana....
Vulneraria pl. med. sredstva za lečenje rana....
Vulnerabilitet ranlji-vost, obranljivost, povredljivost, ozle-dljivost; neotpornos...
Vulnerabilai ranljiv, obranljiv, koji se može raniti, povre-dljiv, ozledllv; fig...
Vulkord vrsta jake engleske vunene tkanine, naročito za čakšire....
Sve reči na slovo v