Skip to main content

Vulvitis

Šta znači Vulvitis


Vulvitis značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Vulvitis (latinski vulva) medicina: zapaljenje spoljašnjeg dela ženskog spolnog organa

Reč Vulvitis napisana unazad: sitivluv

Vulvitis se sastoji od 8 slova.

sta je Vulvitis

Slično:
Šta znači Vultispeks veštak u poznavanju ljudi po crtama lica ...
Šta znači Vulnus rana; vulnus letale smrtonosna rana....
Šta znači Vulneraria pl. med. sredstva za lečenje rana....
Šta znači Vulnerabilitet ranlji-vost, obranljivost, povredljivost, ozle-dljivost; ...
Šta znači Vulnerabilai ranljiv, obranljiv, koji se može raniti, povre-dljiv, ozl...
Šta znači Vulkord vrsta jake engleske vunene tkanine, naročito za čakšire....