Skip to main content

Vulvo uterinski

Šta znači Vulvo uterinski


Vulvo uterinski značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Vulvo uterinski (latinski vulvus, uterus) ašt. stidničnomaterični, koji pripada stidnici i materici ili se tiče stidnice i materice.

Reč Vulvo uterinski napisana unazad: iksniretu ovluv

Vulvo uterinski se sastoji od 15 slova.

sta je Vulvo uterinski

Slično:
Šta znači Vultispeks veštak u poznavanju ljudi po crtama lica ...
Šta znači Vulnus rana; vulnus letale smrtonosna rana....
Šta znači Vulneraria pl. med. sredstva za lečenje rana....
Šta znači Vulnerabilitet ranlji-vost, obranljivost, povredljivost, ozle-dljivost; ...
Šta znači Vulnerabilai ranljiv, obranljiv, koji se može raniti, povre-dljiv, ozl...
Šta znači Vulkord vrsta jake engleske vunene tkanine, naročito za čakšire....