Skip to main content

Vulvula

Šta znači Vulvula


Vulvula značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Vulvula (od latinske reči: vulvula) zoologija: materica kod životinja.

Reč Vulvula napisana unazad: aluvluv

Vulvula se sastoji od 7 slova.

sta je Vulvula

Slično:
Šta znači Vultispeks veštak u poznavanju ljudi po crtama lica ...
Šta znači Vulnus rana; vulnus letale smrtonosna rana....
Šta znači Vulneraria pl. med. sredstva za lečenje rana....
Šta znači Vulnerabilitet ranlji-vost, obranljivost, povredljivost, ozle-dljivost; ...
Šta znači Vulnerabilai ranljiv, obranljiv, koji se može raniti, povre-dljiv, ozl...
Šta znači Vulkord vrsta jake engleske vunene tkanine, naročito za čakšire....