Skip to main content

Inat značenje

Šta znači Inat

Na latinici: Definicija i značenje reči Inat (tur. inat,od arapske reči: -inad) prkos, tvrdoglavost, upornost u protivljenju; inad.

Reč Inat napisana unazad: tani

Inat se sastoji od 4 slova.

Šta je Inat

На Ћирилици: (тур. инат, арап. -инад) пркос, тврдоглавост, упорност у противљењу; инад.

Slično: 
Inadžija tvrdoglav, jogunast čovek, prznica, svađa lica....
Inafektacija neusilje-nost u ponašanju, prirodnost....
Inauracija pozlata, pozlaćivanje;*ged. prevlačenje pilula zlatnom penom....
Inaurate pl. med. pozlaćene pilule. ...
Inauratus pozlaćen; pilule ...
Inauratura v. inauracija....
Sve reči na slovo I