Skip to main content

Inaurate značenje

šta znači Inaurate

Na latinici: Definicija i značenje reči Inaurate (latinski pilulae inauratae) pl.medicina: pozlaćene pilule.

Reč Inaurate sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. пилулае инауратае) пл. мед. позлаћене пилуле.


Inadžija tvrdoglav, jogunast čovek, prznica, svađa lica....
Inafektacija neusilje-nost u ponašanju, prirodnost....
Inauracija pozlata, pozlaćivanje;*ged. prevlačenje pilula zlatnom penom....
Inaurate pl. med. pozlaćene pilule. ...
Inauratus pozlaćen; pilule ...
Inauratura v. inauracija....
Sve reči na slovo i