Skip to main content

Inauratus značenje

šta znači Inauratus

Na latinici: Definicija i značenje reči Inauratus (latinski inauratus) pozlaćen; pilule

Reč Inauratus sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. инауратус) позлаћен; пилуле


Inadžija tvrdoglav, jogunast čovek, prznica, svađa lica....
Inafektacija neusilje-nost u ponašanju, prirodnost....
Inauracija pozlata, pozlaćivanje;*ged. prevlačenje pilula zlatnom penom....
Inaurate pl. med. pozlaćene pilule. ...
Inauratus pozlaćen; pilule ...
Inauratura v. inauracija....
Sve reči na slovo i