Skip to main content

Inauratura značenje

šta znači Inauratura

Na latinici: Definicija i značenje reči Inauratura (latinski aurum zlato, od latinske reči: inaura-tura) v. inauracija.

Reč Inauratura sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. аурум злато, нлат. инаура-тура) в. инаурација.


Inadžija tvrdoglav, jogunast čovek, prznica, svađa lica....
Inafektacija neusilje-nost u ponašanju, prirodnost....
Inauracija pozlata, pozlaćivanje;*ged. prevlačenje pilula zlatnom penom....
Inaurate pl. med. pozlaćene pilule. ...
Inauratus pozlaćen; pilule ...
Inauratura v. inauracija....
Sve reči na slovo i