Skip to main content

Inteligencija značenje

Šta znači Inteligencija

Na latinici: Definicija i značenje reči Inteligencija (latinski intelligentia) urođena sposobnost pravilnog razumevanja stvari i pojava u životu i svetu, razum, um, sposobnost shvatanja i pojimanja; kao zbirna imenica: svi ljudi koji imaju ovu osobinu; otmeniji i bolji svet uopšte, školovani ljudi

Reč Inteligencija napisana unazad: ajicnegiletni

Inteligencija se sastoji od 13 slova.

Šta je Inteligencija

На Ћирилици: (лат. интеллигентиа) урођена способност правилног разумевања ствари и појава у животу и свету, разум, ум, способност схватања и појимања; као збирна именица: сви људи који имају ову особину; отменији и бољи свет уопште, школовани људи

Slično: 
Intus-suscepcija fi-ziol. primanje u unutrašnjost, u sebe; naročito: unutarnje prisv...
Intus u unutrašnjosti, unutra...
Inturgescencija v. intumescencija ....
Intumescencija med. oticanje, otok; nabujavanje....
Intuicionizam fil. učenje o neposrednoj, intuitivnoj izvesnosti etičkih pojmova i ...
Intuitus gledanje, posmatranje, opažanje, sagledanje; opažaj. ...
Sve reči na slovo I