Skip to main content

Intumescencija značenje

šta znači Intumescencija

Na latinici: Definicija i značenje reči Intumescencija (latinski intumescentia)medicina: oticanje, otok; nabujavanje.

Reč Intumescencija sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. интумесцентиа) мед. отицање, оток; набујавање.


Internet Internet je svetski sistem umreženih računarskih mreža koji je transfo...
Intus-suscepcija fi-ziol. primanje u unutrašnjost, u sebe; naročito: unutarnje prisv...
Intus u unutrašnjosti, unutra...
Inturgescencija v. intumescencija ....
Intumescencija med. oticanje, otok; nabujavanje....
Intuicionizam fil. učenje o neposrednoj, intuitivnoj izvesnosti etičkih pojmova i ...
Sve reči na slovo i