Skip to main content

Intuicionizam značenje

šta znači Intuicionizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Intuicionizam (od latinske reči: intuitio) fil. učenje o neposrednoj, intuitivnoj izvesnosti etičkih pojmova i zakona; takođe: učenje o intuiciji kao najglavnijem i najpouzda-nijem izvoru saznanja.

Reč Intuicionizam sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. интуитио) фил. учење о непосредној, интуитивној извесности етичких појмова и закона; такође: учење о интуицији као најглавнијем и најпоузда-нијем извору сазнања.


Internet Internet je svetski sistem umreženih računarskih mreža koji je transfo...
Intus-suscepcija fi-ziol. primanje u unutrašnjost, u sebe; naročito: unutarnje prisv...
Intus u unutrašnjosti, unutra...
Inturgescencija v. intumescencija ....
Intumescencija med. oticanje, otok; nabujavanje....
Intuicionizam fil. učenje o neposrednoj, intuitivnoj izvesnosti etičkih pojmova i ...
Sve reči na slovo i