Skip to main content

Intus-suscepcija značenje

šta znači Intus-suscepcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Intus-suscepcija (od latinske reči: intus-susceptio) fi-ziol. primanje u unutrašnjost, u sebe; naročito: unutarnje prisvajanje, prisajedinja-vanje materija primljenih u telo; rastenje primanjem u se hranljivih materija; intus-suscepcija jednog crevamedicina: uvlačenje gornjeg dela jednog creva u drugo.

Reč Intus-suscepcija sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (нлат. интус-сусцептио) фи-зиол. примање у унутрашњост, у себе; нарочито: унутарње присвајање, присаједиња-вање материја примљених у тело; растење примањем у се хранљивих материја; интус-сусцепција једног црева мед. увлачење горњег дела једног црева у друго.


Internet Internet je svetski sistem umreženih računarskih mreža koji je transfo...
Intus-suscepcija fi-ziol. primanje u unutrašnjost, u sebe; naročito: unutarnje prisv...
Intus u unutrašnjosti, unutra...
Inturgescencija v. intumescencija ....
Intumescencija med. oticanje, otok; nabujavanje....
Intuicionizam fil. učenje o neposrednoj, intuitivnoj izvesnosti etičkih pojmova i ...
Sve reči na slovo i