Skip to main content

Zulum značenje

Šta znači Zulum

Na latinici: Definicija i značenje reči Zulum (arap zulm,od turske reči: zuliim) nasilje, ugnjetavanje; tiranski postupak.

Reč Zulum napisana unazad: muluz

Zulum se sastoji od 5 slova.

Šta je Zulum

На Ћирилици: (арап зулм, тур. зулиим) насиље, угњетавање; тирански поступак.

Slično: 
Zulhidže ime dvanaestog meseca po muslimanskom kalendaru....
Zulufi pl, kudrava kosa koja visi niz uvo, uvojci, zulovi. ...
Zulumćariti činiti zulum, nasilje, ugnjetavati, tlačiti, tiranisati....
Zulumćar nasilnik, tlačilac, ugnjetač. ...
Zulkade ime jedanaestog meseca po muslimanskom kalendaru....
Zulum nasilje, ugnjetavanje; tiranski postupak....
Sve reči na slovo Z