Skip to main content

Zulufi značenje

šta znači Zulufi

Na latinici: Definicija i značenje reči Zulufi (tur. zilliif, pere. zulf) pl, kudrava kosa koja visi niz uvo, uvojci, zulovi.

Reč Zulufi sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (тур. зиллииф, пере. зулф) пл, кудрава коса која виси низ уво, увојци, зулови.


Zulhidže ime dvanaestog meseca po muslimanskom kalendaru....
Zulufi pl, kudrava kosa koja visi niz uvo, uvojci, zulovi. ...
Zulumćariti činiti zulum, nasilje, ugnjetavati, tlačiti, tiranisati....
Zulumćar nasilnik, tlačilac, ugnjetač. ...
Zulkade ime jedanaestog meseca po muslimanskom kalendaru....
Zulum nasilje, ugnjetavanje; tiranski postupak....
Sve reči na slovo z