Skip to main content

Zulumćariti značenje

šta znači Zulumćariti

Na latinici: Definicija i značenje reči Zulumćariti (tur. zuliim) činiti zulum, nasilje, ugnjetavati, tlačiti, tiranisati.

Reč Zulumćariti sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (тур. зулиим) чинити зулум, насиље, угњетавати, тлачити, тиранисати.


Zulhidže ime dvanaestog meseca po muslimanskom kalendaru....
Zulufi pl, kudrava kosa koja visi niz uvo, uvojci, zulovi. ...
Zulumćariti činiti zulum, nasilje, ugnjetavati, tlačiti, tiranisati....
Zulumćar nasilnik, tlačilac, ugnjetač. ...
Zulkade ime jedanaestog meseca po muslimanskom kalendaru....
Zulum nasilje, ugnjetavanje; tiranski postupak....
Sve reči na slovo z