Skip to main content

Zulkade značenje

šta znači Zulkade

Na latinici: Definicija i značenje reči Zulkade (arap.,od turske reči: zilkade) ime jedanaestog meseca po muslimanskom kalendaru.

Reč Zulkade sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (арап., тур. зилкаде) име једанаестог месеца по муслиманском календару.


Zulhidže ime dvanaestog meseca po muslimanskom kalendaru....
Zulufi pl, kudrava kosa koja visi niz uvo, uvojci, zulovi. ...
Zulumćariti činiti zulum, nasilje, ugnjetavati, tlačiti, tiranisati....
Zulumćar nasilnik, tlačilac, ugnjetač. ...
Zulkade ime jedanaestog meseca po muslimanskom kalendaru....
Zulum nasilje, ugnjetavanje; tiranski postupak....
Sve reči na slovo z