Skip to main content

A kapele značenje

šta znači A kapele

Na latinici: Definicija i značenje reči A kapele (ital. a capella) kuz. horsko pevanje bez pratnje instrumenata.

Reč A kapele sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. а цапелла) куз. хорско певање без пратње инструмената.


A kvadro muz. u četiri glasa, četvoroglasno....
A kapričo nuz. samovoljno, po svom ćefu....
A kapele kuz. horsko pevanje bez pratnje instrumenata. ...
Sve reči na slovo a