Skip to main content

A kapričo značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (ital. a capriccio) nuz. samovoljno, po svom ćefu.

Reč A kapričo napisana unazad: očirpak a i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (итал. а цаприццио) нуз. самовољно, по свом ћефу.

Slično: 
A kvadro muz. u četiri glasa, četvoroglasno....
A kapričo nuz. samovoljno, po svom ćefu....
A kapele kuz. horsko pevanje bez pratnje instrumenata. ...
Sve reči na slovo a