Skip to main content

A kvadro značenje

šta znači A kvadro

Na latinici: Definicija i značenje reči A kvadro (ital. a quadro) muz. u četiri glasa, četvoroglasno.

Reč A kvadro napisana unazad: ordavk A i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. а qуадро) муз. у четири гласа, четворогласно.

Slično: 
A kvadro muz. u četiri glasa, četvoroglasno....
A kapričo nuz. samovoljno, po svom ćefu....
A kapele kuz. horsko pevanje bez pratnje instrumenata. ...
Sve reči na slovo a