Skip to main content

Abdicirati

Šta znači Abdicirati


Abdicirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Abdicirati

(latinski abdicare) odreći se nečega, zahvaliti se na čemu, podneti ostavku na neki položaj ili zvanje.

Reč Abdicirati napisana unazad: itaricidba

Abdicirati se sastoji od 10 slova.

sta je Abdicirati

Slično:
Šta znači Abdukcija l. odvoćenje, odvlačenje, odstranjenje; 2. Log. silogizam ...
Šta znači Abduktor anat. mišić odmi-cač....
Šta znači Abdominoskopija med. ispitivanje stomaka radi utvrñivanja uzroka oboljenju...
Šta znači Abdominale pl. zool. ribe mekoperke, slatkovodne i morske, npr. som...
Šta znači Abdominalan aiat. trbušni; abdominalna trudnoća vanmaterična trudnoć...
Šta znači Abdest muslimanski verski običaj da pre svake molitve peru ruke, ...