Skip to main content

Abdominoskopija značenje

šta znači Abdominoskopija

Na latinici: Definicija i značenje reči Abdominoskopija (latinski abdomen stomak, od grčke reči: skopeo gledam, posmatram)medicina: ispitivanje stomaka radi utvrñivanja uzroka oboljenju

Reč Abdominoskopija sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (лат. абдомен стомак, грч. скопео гледам, посматрам) мед. испитивање стомака ради утврñивања узрока обољењу


Abdukcija l. odvoćenje, odvlačenje, odstranjenje; 2. Log. silogizam čiji je d...
Abduktor anat. mišić odmi-cač....
Abdominoskopija med. ispitivanje stomaka radi utvrñivanja uzroka oboljenju...
Abdominale pl. zool. ribe mekoperke, slatkovodne i morske, npr. somovi, šaran...
Abdominalan aiat. trbušni; abdominalna trudnoća vanmaterična trudnoća...
Abdest muslimanski verski običaj da pre svake molitve peru ruke, lice i no...
Sve reči na slovo a