Skip to main content

Abdukcija značenje

šta znači Abdukcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Abdukcija (latinski abductio) l. odvoćenje, odvlačenje, odstranjenje; 2. Log. silogizam čiji je drugi sud (premissa minor) samo verovatan, te je i zaključak verovatan;hirurgija: razmicanje zglobova

Reč Abdukcija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. абдуцтио) л. одвоћење, одвлачење, одстрањење; 2. Лог. силогизам чији је други суд (премисса минор) само вероватан, те је и закључак вероватан; хир. размицање зглобова


Abdukcija l. odvoćenje, odvlačenje, odstranjenje; 2. Log. silogizam čiji je d...
Abduktor anat. mišić odmi-cač....
Abdominoskopija med. ispitivanje stomaka radi utvrñivanja uzroka oboljenju...
Abdominale pl. zool. ribe mekoperke, slatkovodne i morske, npr. somovi, šaran...
Abdominalan aiat. trbušni; abdominalna trudnoća vanmaterična trudnoća...
Abdest muslimanski verski običaj da pre svake molitve peru ruke, lice i no...
Sve reči na slovo a