Skip to main content

Abdominale značenje

šta znači Abdominale

Na latinici: Definicija i značenje reči Abdominale (latinski abdominales) pl.zoologija: ribe mekoperke, slatkovodne i morske, npr. somovi, šarani, štuke, pastrmke, sleñevi (haringe) i dr

Reč Abdominale sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. абдоминалес) пл. зоол. рибе мекоперке, слатководне и морске, нпр. сомови, шарани, штуке, пастрмке, слеñеви (харинге) и др


Abdukcija l. odvoćenje, odvlačenje, odstranjenje; 2. Log. silogizam čiji je d...
Abduktor anat. mišić odmi-cač....
Abdominoskopija med. ispitivanje stomaka radi utvrñivanja uzroka oboljenju...
Abdominale pl. zool. ribe mekoperke, slatkovodne i morske, npr. somovi, šaran...
Abdominalan aiat. trbušni; abdominalna trudnoća vanmaterična trudnoća...
Abdest muslimanski verski običaj da pre svake molitve peru ruke, lice i no...
Sve reči na slovo a