Skip to main content

Abdikacija značenje

Šta znači Abdikacija


Abdikacija

latinica:

Definicija i značenje reči Abdikacija

(latinski abdicatio) davanje ostavke na položaj ili zvanje, odricanje.

Reč Abdikacija napisana unazad: ajicakidba

Abdikacija se sastoji od 10 slova.

sta je Abdikacija

Slično:
Šta znači Abdukcija l. odvoćenje, odvlačenje, odstranjenje; 2. Log. silogizam ...
Šta znači Abduktor anat. mišić odmi-cač....
Šta znači Abdominoskopija med. ispitivanje stomaka radi utvrñivanja uzroka oboljenju...
Šta znači Abdominale pl. zool. ribe mekoperke, slatkovodne i morske, npr. som...
Šta znači Abdominalan aiat. trbušni; abdominalna trudnoća vanmaterična trudnoć...
Šta znači Abdest muslimanski verski običaj da pre svake molitve peru ruke, ...