Skip to main content

Abdomen značenje

šta znači Abdomen

Na latinici: Definicija i značenje reči Abdomen

(latinski abdomen) aiat. trbuh, stomak;zoologija: zadak, zadnji deo tela (kod insekata).

Reč Abdomen sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. абдомен) аиат. трбух, стомак; зоол. задак, задњи део тела (код инсеката).


Abdukcija l. odvoćenje, odvlačenje, odstranjenje; 2. Log. silogizam čiji je d...
Abduktor anat. mišić odmi-cač....
Abdominoskopija med. ispitivanje stomaka radi utvrñivanja uzroka oboljenju...
Abdominale pl. zool. ribe mekoperke, slatkovodne i morske, npr. somovi, šaran...
Abdominalan aiat. trbušni; abdominalna trudnoća vanmaterična trudnoća...
Abdest muslimanski verski običaj da pre svake molitve peru ruke, lice i no...
Sve reči na slovo a