Skip to main content

Abdomenski značenje

Šta znači Abdomenski

Na latinici: Definicija i značenje reči Abdomenski

 prid. tr6UŠliI, stomačni,abdominalan

Reč Abdomenski napisana unazad: iksnemodba

Abdomenski se sastoji od 10 slova.

Šta je Abdomenski

На Ћирилици: &нбсп;прид. тр6УШлиИ, стомачни,абдоминалан

Slično: 
Abdukcija l. odvoćenje, odvlačenje, odstranjenje; 2. Log. silogizam čiji je d...
Abduktor anat. mišić odmi-cač....
Abdominoskopija med. ispitivanje stomaka radi utvrñivanja uzroka oboljenju...
Abdominale pl. zool. ribe mekoperke, slatkovodne i morske, npr. somovi, šaran...
Abdominalan aiat. trbušni; abdominalna trudnoća vanmaterična trudnoća...
Abdest muslimanski verski običaj da pre svake molitve peru ruke, lice i no...
Sve reči na slovo a