Skip to main content

Abjudi kapija značenje

Šta znači Abjudi kapija

Na latinici: Definicija i značenje reči Abjudi kapija (latinski ab-judicatio)pravo: poricanje, odricanje, nepriznavanje. abjudicirati (latinski abjudicare) ne priznati, ne priznavati, poricati.

Reč Abjudi kapija napisana unazad: ajipak idujba

Abjudi kapija se sastoji od 13 slova.

Šta je Abjudi kapija

На Ћирилици: (лат. аб-јудицатио) прав. порицање, одрицање, непризнавање. абјудицирати (лат. абјудицаре) не признати, не признавати, порицати.

Slično: 
Abjurirati prav. pod zakletvom odricati, odreći....
Abjuracija prav. odricanje pod zakletvom....
Abjudi kapija prav. poricanje, odricanje, nepriznavanje. abjudicirati ne priznati...
Sve reči na slovo a