Skip to main content

Abjuracija značenje

šta znači Abjuracija

Na latinici: Definicija i značenje reči Abjuracija (latinski abjuratio)pravo: odricanje pod zakletvom.

Reč Abjuracija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. абјуратио) прав. одрицање под заклетвом.


Abjurirati prav. pod zakletvom odricati, odreći....
Abjuracija prav. odricanje pod zakletvom....
Abjudi kapija prav. poricanje, odricanje, nepriznavanje. abjudicirati ne priznati...
Sve reči na slovo a