Skip to main content

Abradirati značenje

šta znači Abradirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Abradirati (latinski abradere) ostruga™, sastru-gati; odnositi tarenjem, odroniti, odro-njavati.

Reč Abradirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. абрадере) оструга™, састру-гати; односити тарењем, одронити, одро-њавати.


Abriktovati 1. prevaspitavati i dovoditi nekog u red , 2. obrađivati ili ravnati d...
Abrupcija otkidanje, otpa-danje, npr. početnog ili poslednjeg sloga ili dela ...
Abruptiv odsečeni suglasnik, tj. takav koji je artikulisan s istovremenim, il...
Abruptav strm, odsečen; nagao, iznenadan. ...
Abrogirati ukinuti, ukidati, opozvati; trg. poništiti, povući nalog. ...
Abrogacija opozivanje, ukidanje, ponipggenje, ponipggaj....
Sve reči na slovo a