Skip to main content

Abrogirati značenje

šta znači Abrogirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Abrogirati (latinski abrogare) ukinuti, ukidati, opozvati;trgovina: poništiti, povući nalogika:

Reč Abrogirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. аброгаре) укинути, укидати, опозвати; трг. поништити, повући налог.


Abriktovati 1. prevaspitavati i dovoditi nekog u red , 2. obrađivati ili ravnati d...
Abrupcija otkidanje, otpa-danje, npr. početnog ili poslednjeg sloga ili dela ...
Abruptiv odsečeni suglasnik, tj. takav koji je artikulisan s istovremenim, il...
Abruptav strm, odsečen; nagao, iznenadan. ...
Abrogirati ukinuti, ukidati, opozvati; trg. poništiti, povući nalog. ...
Abrogacija opozivanje, ukidanje, ponipggenje, ponipggaj....
Sve reči na slovo a