Skip to main content

Abrupcija značenje

šta znači Abrupcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Abrupcija (latinski abruptio) otkidanje, otpa-danje, npr. početnog ili poslednjeg sloga ili dela reči; jedan od načina skraći-vanja reči. abs ... v. pod aete. . .

Reč Abrupcija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. абруптио) откидање, отпа-дање, нпр. почетног или последњег слога или дела речи; један од начина скраћи-вања речи. абс ... в. под аете. . .


Abriktovati 1. prevaspitavati i dovoditi nekog u red , 2. obrađivati ili ravnati d...
Abrupcija otkidanje, otpa-danje, npr. početnog ili poslednjeg sloga ili dela ...
Abruptiv odsečeni suglasnik, tj. takav koji je artikulisan s istovremenim, il...
Abruptav strm, odsečen; nagao, iznenadan. ...
Abrogirati ukinuti, ukidati, opozvati; trg. poništiti, povući nalog. ...
Abrogacija opozivanje, ukidanje, ponipggenje, ponipggaj....
Sve reči na slovo a