Skip to main content

Abriktovati značenje

Šta znači Abriktovati


Abriktovati

latinica:

Definicija i značenje reči Abriktovati 1. prevaspitavati i dovoditi nekog u red , 2. obrađivati ili ravnati dasku na stolarskoj mašini „abrihteru“.

Reč Abriktovati napisana unazad: itavotkirba

Abriktovati se sastoji od 11 slova.

sta je Abriktovati

Slično:
Šta znači Abriktovati 1. prevaspitavati i dovoditi nekog u red , 2. obrađivati ili...
Šta znači Abrupcija otkidanje, otpa-danje, npr. početnog ili poslednjeg sloga ...
Šta znači Abruptiv odsečeni suglasnik, tj. takav koji je artikulisan s istovr...
Šta znači Abruptav strm, odsečen; nagao, iznenadan. ...
Šta znači Abrogirati ukinuti, ukidati, opozvati; trg. poništiti, povući nalog. ...
Šta znači Abrogacija opozivanje, ukidanje, ponipggenje, ponipggaj....