Skip to main content

Abrahija značenje

šta znači Abrahija

Na latinici: Definicija i značenje reči Abrahija (od grčke reči: a- ne, brachfon ruka) ned. bezrukost, nedostatak ruku od roñenja.

Reč Abrahija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. а- не, брацхфон рука) нед. безрукост, недостатак руку од роñења.


Abriktovati 1. prevaspitavati i dovoditi nekog u red , 2. obrađivati ili ravnati d...
Abrupcija otkidanje, otpa-danje, npr. početnog ili poslednjeg sloga ili dela ...
Abruptiv odsečeni suglasnik, tj. takav koji je artikulisan s istovremenim, il...
Abruptav strm, odsečen; nagao, iznenadan. ...
Abrogirati ukinuti, ukidati, opozvati; trg. poništiti, povući nalog. ...
Abrogacija opozivanje, ukidanje, ponipggenje, ponipggaj....
Sve reči na slovo a