Skip to main content

Abrakadabra značenje

šta znači Abrakadabra

Na latinici: Definicija i značenje reči Abrakadabra (hebr.) mañijska reč, bez značenja, koja se, napisana na jednom ravnostranom trouglu u jedanaest redaka (svako slovo u jednom redu), nosila oko vrata kao amajlija protivu groznice; danas se upotrebljava samo u šali, kao i , „hokuspokus"

Reč Abrakadabra napisana unazad: arbadakarbA i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (хебр.) маñијска реч, без значења, која се, написана на једном равностраном троуглу у једанаест редака (свако слово у једном реду), носила око врата као амајлија противу грознице; данас се употребљава само у шали, као и , „хокуспокус"

Slično: 
Abriktovati 1. prevaspitavati i dovoditi nekog u red , 2. obrađivati ili ravnati d...
Abrupcija otkidanje, otpa-danje, npr. početnog ili poslednjeg sloga ili dela ...
Abruptiv odsečeni suglasnik, tj. takav koji je artikulisan s istovremenim, il...
Abruptav strm, odsečen; nagao, iznenadan. ...
Abrogirati ukinuti, ukidati, opozvati; trg. poništiti, povući nalog. ...
Abrogacija opozivanje, ukidanje, ponipggenje, ponipggaj....
Sve reči na slovo a