Skip to main content

Abrazija značenje

šta znači Abrazija

Na latinici: Definicija i značenje reči Abrazija (latinski abrasio) sastrugavanje, čišćenje struganjem;medicina: čišćenje nagriz-nim sredstvima; geod. odnošenje tarenjem, odronjavanje.

Reč Abrazija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. абрасио) састругавање, чишћење стругањем; мед. чишћење нагриз-ним средствима; геод. одношење тарењем, одроњавање.


Abriktovati 1. prevaspitavati i dovoditi nekog u red , 2. obrađivati ili ravnati d...
Abrupcija otkidanje, otpa-danje, npr. početnog ili poslednjeg sloga ili dela ...
Abruptiv odsečeni suglasnik, tj. takav koji je artikulisan s istovremenim, il...
Abruptav strm, odsečen; nagao, iznenadan. ...
Abrogirati ukinuti, ukidati, opozvati; trg. poništiti, povući nalog. ...
Abrogacija opozivanje, ukidanje, ponipggenje, ponipggaj....
Sve reči na slovo a