Skip to main content

Abrazivi značenje

šta znači Abrazivi

Na latinici: Definicija i značenje reči Abrazivi (latinski abrasio) materije velike tvrdoće koje služe kao sredstvo za brušenje, poliranje i čišćenje tvrdih površina, npr. korund, dijamant, kvarc.

Reč Abrazivi sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. абрасио) материје велике тврдоће које служе као средство за брушење, полирање и чишћење тврдих површина, нпр. корунд, дијамант, кварц.


Abriktovati 1. prevaspitavati i dovoditi nekog u red , 2. obrađivati ili ravnati d...
Abrupcija otkidanje, otpa-danje, npr. početnog ili poslednjeg sloga ili dela ...
Abruptiv odsečeni suglasnik, tj. takav koji je artikulisan s istovremenim, il...
Abruptav strm, odsečen; nagao, iznenadan. ...
Abrogirati ukinuti, ukidati, opozvati; trg. poništiti, povući nalog. ...
Abrogacija opozivanje, ukidanje, ponipggenje, ponipggaj....
Sve reči na slovo a