Skip to main content

Abrevijator značenje

šta znači Abrevijator

Na latinici: Definicija i značenje reči Abrevijator (od latinske reči: abbreviator) skraćivan, skratilac, npr. nečije knjige, nečijeg spisa; papinski pisar koji izrañuje papinske breve.

Reč Abrevijator sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. аббревиатор) скраћиван, скратилац, нпр. нечије књиге, нечијег списа; папински писар који израñује папинске бреве.


Abriktovati 1. prevaspitavati i dovoditi nekog u red , 2. obrađivati ili ravnati d...
Abrupcija otkidanje, otpa-danje, npr. početnog ili poslednjeg sloga ili dela ...
Abruptiv odsečeni suglasnik, tj. takav koji je artikulisan s istovremenim, il...
Abruptav strm, odsečen; nagao, iznenadan. ...
Abrogirati ukinuti, ukidati, opozvati; trg. poništiti, povući nalog. ...
Abrogacija opozivanje, ukidanje, ponipggenje, ponipggaj....
Sve reči na slovo a