Skip to main content

Abrihtovati značenje

Šta znači Abrihtovati

Na latinici: Definicija i značenje reči Abrihtovati (nem. abrichten) obučiti, obuča-vati, izvežbati, doterati, izmupggrati;isto znači i dresirati.

Reč Abrihtovati napisana unazad: itavothirba

Abrihtovati se sastoji od 11 slova.

Šta je Abrihtovati

На Ћирилици: (нем. абрицхтен) обучити, обуча-вати, извежбати, дотерати, измупгграти; уп. дресирати.

Slično: 
Abriktovati 1. prevaspitavati i dovoditi nekog u red , 2. obrađivati ili ravnati d...
Abrupcija otkidanje, otpa-danje, npr. početnog ili poslednjeg sloga ili dela ...
Abruptiv odsečeni suglasnik, tj. takav koji je artikulisan s istovremenim, il...
Abruptav strm, odsečen; nagao, iznenadan. ...
Abrogirati ukinuti, ukidati, opozvati; trg. poništiti, povući nalog. ...
Abrogacija opozivanje, ukidanje, ponipggenje, ponipggaj....
Sve reči na slovo a