Skip to main content

Ad akta značenje

šta znači Ad akta

Na latinici: Definicija i značenje reči Ad akta (lat, ad acta) ostaviti predmet kao svršen u akta, u arhivu; neku stvar kao svršenu ili nepotrebnu odstraniš.

Reč Ad akta sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат, ад ацта) оставити предмет као свршен у акта, у архиву; неку ствар као свршену или непотребну одстраниш.


Ad honorem u čast, iz počasti....
Ad hominem ono što odgovara ljudskom shvatanju, lako razumljivo; up. argumentu...
Ad unum svi do jednoga, do jednoga, do poslednjeg...
Ad ultra do kraja, do krajnih granica, potpuno...
Ad referendum na izveštaj, na mišljenje...
Ad rem prema stvari, što odgovara stvari ; prilično, zgodno, korisno, uput...
Sve reči na slovo a