Skip to main content

Ad honorem značenje

šta znači Ad honorem

Na latinici: Definicija i značenje reči Ad honorem (latinski ad honorem) u čast, iz počasti.

Reč Ad honorem sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. ад хонорем) у част, из почасти.


Ad honorem u čast, iz počasti....
Ad hominem ono što odgovara ljudskom shvatanju, lako razumljivo; up. argumentu...
Ad unum svi do jednoga, do jednoga, do poslednjeg...
Ad ultra do kraja, do krajnih granica, potpuno...
Ad referendum na izveštaj, na mišljenje...
Ad rem prema stvari, što odgovara stvari ; prilično, zgodno, korisno, uput...
Sve reči na slovo a