Skip to main content

Ad rem značenje

šta znači Ad rem

Na latinici: Definicija i značenje reči Ad rem (latinski ad rem) prema stvari, što odgovara stvari (a ne ličnosti); prilično, zgodno, korisno, uputno, upotrebljivo.

Reč Ad rem sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. ад рем) према ствари, што одговара ствари (а не личности); прилично, згодно, корисно, упутно, употребљиво.


Ad honorem u čast, iz počasti....
Ad hominem ono što odgovara ljudskom shvatanju, lako razumljivo; up. argumentu...
Ad unum svi do jednoga, do jednoga, do poslednjeg...
Ad ultra do kraja, do krajnih granica, potpuno...
Ad referendum na izveštaj, na mišljenje...
Ad rem prema stvari, što odgovara stvari ; prilično, zgodno, korisno, uput...
Sve reči na slovo a