Skip to main content

Ad unum značenje

šta znači Ad unum

Na latinici: Definicija i značenje reči Ad unum (latinski ad unum) svi do jednoga, do jednoga, do poslednjeg

Reč Ad unum sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. ад унум) сви до једнога, до једнога, до последњег


Ad honorem u čast, iz počasti....
Ad hominem ono što odgovara ljudskom shvatanju, lako razumljivo; up. argumentu...
Ad unum svi do jednoga, do jednoga, do poslednjeg...
Ad ultra do kraja, do krajnih granica, potpuno...
Ad referendum na izveštaj, na mišljenje...
Ad rem prema stvari, što odgovara stvari ; prilično, zgodno, korisno, uput...
Sve reči na slovo a