Skip to main content

Ad arma! značenje

šta znači Ad arma!

Na latinici: Definicija i značenje reči Ad arma! (latinski ad arma) k oružju!figurativno: na posao! a dato (latinski a dato) od dana pisanja, od danas, od sada.

Reč Ad arma! sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. ад арма) к оружју! фиг. на посао! а дато (лат. а дато) од дана писања, од данас, од сада.


Ad honorem u čast, iz počasti....
Ad hominem ono što odgovara ljudskom shvatanju, lako razumljivo; up. argumentu...
Ad unum svi do jednoga, do jednoga, do poslednjeg...
Ad ultra do kraja, do krajnih granica, potpuno...
Ad referendum na izveštaj, na mišljenje...
Ad rem prema stvari, što odgovara stvari ; prilično, zgodno, korisno, uput...
Sve reči na slovo a