Skip to main content

Ad bene placitum značenje

šta znači Ad bene placitum

Na latinici: Definicija i značenje reči Ad bene placitum (latinski ad bene placitum) prema dopadanju, prema nahoñenju, po volji; eks bene placito.

Reč Ad bene placitum sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (лат. ад бене плацитум) према допадању, према нахоñењу, по вољи; екс бене плацито.


Ad honorem u čast, iz počasti....
Ad hominem ono što odgovara ljudskom shvatanju, lako razumljivo; up. argumentu...
Ad unum svi do jednoga, do jednoga, do poslednjeg...
Ad ultra do kraja, do krajnih granica, potpuno...
Ad referendum na izveštaj, na mišljenje...
Ad rem prema stvari, što odgovara stvari ; prilično, zgodno, korisno, uput...
Sve reči na slovo a