Skip to main content

Ad-datur značenje

Šta znači Ad-datur

Na latinici: Definicija i značenje reči Ad-datur (latinski addere dodati, addatur) neka se doda, dodaj, dometni.

Reč Ad-datur napisana unazad: rutad-da

Ad-datur se sastoji od 8 slova.

Šta je Ad-datur

На Ћирилици: (лат. аддере додати, аддатур) нека се дода, додај, дометни.

Slično: 
Ad honorem u čast, iz počasti....
Ad hominem ono što odgovara ljudskom shvatanju, lako razumljivo; up. argumentu...
Ad unum svi do jednoga, do jednoga, do poslednjeg...
Ad ultra do kraja, do krajnih granica, potpuno...
Ad referendum na izveštaj, na mišljenje...
Ad rem prema stvari, što odgovara stvari ; prilično, zgodno, korisno, uput...
Sve reči na slovo