Skip to main content

Ad-de značenje

šta znači Ad-de

Na latinici: Definicija i značenje reči Ad-de (latinski addere dodati, adde)medicina: dodaj! dometni! (na receptima).

Reč Ad-de sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. аддере додати, адде) мед. додај! дометни! (на рецептима).


Ad honorem u čast, iz počasti....
Ad hominem ono što odgovara ljudskom shvatanju, lako razumljivo; up. argumentu...
Ad unum svi do jednoga, do jednoga, do poslednjeg...
Ad ultra do kraja, do krajnih granica, potpuno...
Ad referendum na izveštaj, na mišljenje...
Ad rem prema stvari, što odgovara stvari ; prilično, zgodno, korisno, uput...
Sve reči na slovo a